utenos-kolegija.lt

Maironio g. 7, 17 kab.
Utenos kolegija
Tel.nr.: (8-389) 51662, (8-679) 07743
El.paštas: karjeroscentras@utenos-kolegija.lt

Karjeros ir komunikacijos skyrius padeda kolegijos studentui planuoti savo karjerą besikeičiančioje darbo rinkoje ir sėkmingai joje integruotis. Skyriuje kaupiama informacija  apie situaciją darbo rinkoje,  studentams teikiama informacija apie įsidarbinimo galimybes pagal atitinkamas studijų programas, skelbiamos laisvos darbo vietos, organizuojami  su studentų karjera bei įsidarbinimu susiję renginiai. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, Studentų atstovybe, kolegijos katedromis organizuojamos karjeros dienos ar kiti projektai. Kartu su studentais vykstama į studijų parodas, karjeros dienos, organizuojamos atvirų durų dienos.

Karjeros ir komunikacijos skyriaus funkcijos:

  1. Vykdo neformalią šviečiamąją veiklą kolegijos studentams, organizuoja individualias konsultacijas ir seminarus karjeros planavimo klausimais.
  2. Organizuoja renginius bei vykdo projektus, susijusius su kolegijos studentų bei absolventų integracija į darbo rinką.
  3. Skatina kolegijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimą.
  4. Rengia, koordinuoja, teikia ir sistemina žiniasklaidos priemonėms oficialią informaciją apie Kolegijos veiklą.

Skyriaus  teikiamos paslaugos

Studentams

Organizuoja individualias konsultacijas darbo dokumentų rengimo, karjeros planavimo ir įgyvendinimo klausimais, mokymus, kaip susiplanuoti karjerą, prisistatyti darbdaviui, efektyviai bendrauti.

Moksleiviams ir mokytojams

Informuojama apie kolegijos studijų programas, stojimo ir mokymosi sąlygas, pateikiama vaizdinės informacijos, padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, organizuojamos išvykos į mokyklas, vedamos profesinės krypties pamokos, pagal poreikį einama į klasės valandėles.

Darbdaviams

Organizuoja renginius bei vykdo projektus, susijusius su kolegijos studentų bei absolventų integracija į darbo rinką, padeda darbdaviams rasti reikalingus darbuotojus, viešai skelbia įsidarbinimo informaciją.

Skyriaus informacija

Darbo rinkos prognozės

2018 metų įsidarbinimo galimybių barometras Utenoje (LDB informacija)

2018 metų įsidarbinimo galimybių barometras Lietuvoje (LDB informacija)

2019 metų įsidarbinimo galimybių barometras Utenoje (Užimtumo tarnybos informacija)

2019 metų įsidarbinimo galimybių barometras Lietuvoje (Užimtumo tarnybos informacija)

2020 metų įsidarbinimo galimybių barometras Utenoje (Užimtumo tarnybos informacija)

2020 metų įsidarbinimo galimybių barometras Lietuvoje (Užimtumo tarnybos informacija)