utenos-kolegija.lt

Įgyvendinant  Lietuvos Respublikos  Darbo kodekse numatytą darbuotojų atstovavimo teisę, Utenos kolegijoje veikia Darbo taryba.

Darbo taryba  yra nepriklausomas  kolegialus Utenos kolegijos darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.  Savo  veikloje Darbo taryba  vadovaujasi LR Konstitucija, LR Darbo kodeksu, LR įstatymais, reglamentuojančiais darbo santykius, ir VšĮ Utenos kolegijos Darbo tarybos reglamentu.

Darbo tarybos sudėtis:

Pirmininkas - Vigandas Leleiva, pirmininko pavaduotoja - Goda Šuminė, sekretorė - Ramutė Kavoliūnienė, narės: Zita Ribokienė, Aušra Stoškienė. Atsarginės narės: Vilma Andrašienė, Aušra Lankauskienė.

Darbo tarybos el. p. darbo.taryba@utenos-kolegija.lt