Parama ukrainiečiams

 

Kur kreiptis?

Priėmimo ir kitais klausimais kreiptis:

Utenos kolegija
Maironio g. 7, LT-28142 Utena, Lietuva
Tel.: (+370 389) 51 662, +370 610 69 398; +370 628 14365; +370 687 24623.
El. paštas admission@utenos-kolegija.lt; trs.specialistas@utenos.kolegija.lt

Nemokamos studijos Ukrainos Respublikos piliečiams

Siekdama prisidėti prie paramos nuo karo nukentėjusiems Ukrainos piliečiams, Utenos kolegija nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. įsipareigoja ir yra pasiruošusi priimti 20 studentų*  iš Ukrainos ir apmokėti jų studijas kolegijos lėšomis. Būtina sąlyga – ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas.

Eil. Nr. Studijų programa Priimamų studentų skaičius Studijų kalba
1. Informacinių sistemų inžinerija 10 Anglų kalba
2. Odontologinė priežiūra 10 Rusų kalba

* Priėmimo tarnyba suskaičiuoja stojamąjį konkursinį balą ir informuoja stojantįjį apie įstojimo galimybę.

Dokumentų pateikimas

Dokumentai nemokamai pateikiami tiesiogiai Utenos kolegijoje, Maironio g. 7-26 kab. arba elektroniniu paštu admission@utenos-kolegija.lt

Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:

 • užpildytą nustatytos formos prašymą studijuoti (priedas);
 • asmens tapatybę liudijančio dokumento nustatyta tvarka patvirtintas kopijas;
 • ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų (atestatas, diplomas, jų priedai, priedėliai, studijų pažyma) originalo kalba nustatyta tvarka patvirtintas kopijas. Jei dokumentai išduoti ne anglų ar rusų kalbomis, turi būti pateikiamas ir išsilavinimo dokumento (atestato, diplomo, studijų pažymos) bei jo priedo vertimas į lietuvių, rusų arba anglų kalbą;
 • vardo ir (ar) pavardės keitimą liudijančio dokumento nustatyta tvarka patvirtintas kopijas, jeigu išsilavinimo dokumentai išduoti kitu vardu ir (ar) pavarde;
 • Studijų kokybės vertinimo centro (www.skvc.lt) sprendimą dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo;
 • ne žemesnį nei B1 / B2 užsienio (anglų ir / arba rusų) kalbos / kalbų mokėjimo lygį patvirtinančių dokumentų (jei taikoma) arba tarptautinio užsienio kalbos egzamino sertifikato nustatyta tvarka patvirtintas kopiją;

Kiekvienas priėmimo į studijas atvejis yra individualus ir bus vertinamas atskirai.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis admission@utenos-kolegija.lt arba +370 610 69 398.

Norintiems studijuoti valstybės finansuojamose vietose, stojant per LAMA BPO

Asmenys iš Ukrainos kaip ir kiti asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose arba pretenduoti į studijų stipendijas, jeigu jie yra:

 • Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai;
 • turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
 • užsienio lietuviai;
 • išlaikę lietuvių kalbos įskaitą ne žemesniu kaip B2 lygiu.

Utenos kolegijos studijų programos

Bendra informacija – LAMA BPO

Daugiau informacijos el. p. priemimas@utenos-kolegija.lt; tel. +370 687 82 516.

Norintiems studijuoti už savo lėšas, stojant tiesioginiu būdu

Galite teikti prašymus studijuoti arba tęsti studijas šiose programose:

Utenos kolegijos studijų programos

Studijų kainos

Dokumentų pateikimas

Dokumentai nemokamai pateikiami tiesiogai Utenos kolegijoje, Maironio g. 7-26 kab. arba elektroniniu paštu admission@utenos-kolegija.lt

Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:

 • užpildytą nustatytos formos prašymą studijuoti (priedas);
 • asmens tapatybę liudijančio dokumento nustatyta tvarka patvirtintas kopijas;
 • ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų (atestatas, diplomas, jų priedai, priedėliai, studijų pažyma) originalo kalba nustatyta tvarka patvirtintas kopijas. Jei dokumentai išduoti ne anglų ar rusų kalbomis, turi būti pateikiamas ir išsilavinimo dokumento (atestato, diplomo, studijų pažymos) bei jo priedo vertimas į lietuvių, rusų arba anglų kalbą;
 • vardo ir (ar) pavardės keitimą liudijančio dokumento nustatyta tvarka patvirtintas kopijas, jeigu išsilavinimo dokumentai išduoti kitu vardu ir (ar) pavarde;
 • Studijų kokybės vertinimo centro (www.skvc.lt) sprendimą dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo;
 • ne žemesnį nei B1 /  B2 užsienio (anglų ir/arba rusų) kalbos/ kalbų mokėjimo lygį patvirtinančių dokumentų (jei taikoma) arba tarptautinio užsienio kalbos egzamino sertifikato nustatyta tvarka patvirtintas kopiją;

Kiekvienas priėmimo į studijas atvejis yra individualus ir bus vertinamas atskirai.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis admission@utenos-kolegija.lt arba +370 610 69 398

Apgyvendinimas

Studentai turės galimybę gyventi Utenos kolegijos Studentų namuose. Apgyvendinimo kaina gali būti iš dalies kompensuojama. Kiekvienas atvejis yra individualus ir bus vertinamas atskirai.

Lietuvių kalbos kursai

Utenos kolegija kviečia Ukrainos piliečius į lietuvių kalbos ir kultūros kursus.

Kursų programos apimtis – 180 ak. val.

Į kursus registruotis kviečiami mokslo ir studijų institucijos studentai, dėstytojai ar mokslo darbuotojai, visų sričių švietimo sistemos darbuotojai, pasitraukę iš Ukrainos į Lietuvą dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.

Kursų dalyviai bus supažindinti su lietuvių kalbos ypatumais, įgis A1 lygio rašymo, skaitymo, klausymo ir kalbėjimo įgūdžius lietuvių kalba, mokysis pagrindinių, kasdienoje naudingų, frazių. Edukacinių renginių metu susipažins su Lietuvos simboliais, istorijos etapais, etnokultūra, svarbiausiomis šventėmis ir tradicijomis.

Kursai vyks 2022-09-12/ 2022-12-09.

Kursų vieta: Utenos kolegija, Maironio g. 7, Utena.

Mokymai vyks kontaktiniu būdu.

Registracija iki 2022 m. rugsėjo 6 d.

Kursų dalyviai  turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Paraišką (užpildydami registracijos formą);
 2. Motyvacinį laišką, kuriame kursų dalyvis turėtų atsakyti, kokią pridėtinę vertę lietuvių kalbos ir kultūros kursai turės jo tolimesnei karjerai ar / ir asmeniniam tobulėjimui.
 3.  Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 4. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotą užsieniečio registracijos pažymėjimą arba galiojantį kelionės dokumentą, arba kitus dokumentus, suteikiančius teisę atvykti ir būti Lietuvoje. Šių dokumentų išdavimo data turėtų būti ne ankstesnė nei 2022 m. vasario 24 d.
 5. Dokumentą, patvirtinantį kandidato statusą (studento pažymėjimo kopiją, darbo sutartį, švietimo, mokslo darbuotojo įgytos kvalifikacijos dokumento kopiją ar kitus statusą pagrindžiančius dokumentus).

Sėkmingai visą programą baigusiems dalyviams išduodamas Utenos kolegijoje registruotas neformaliojo švietimo pažymėjimas.

Kursai nemokami. Lietuvių kalbos ir kultūros kursus finansuoja Švietimo mainų paramos fondas.

Tikslesnė informacija tel.  +370 677 95 329, el. p.: dalia.st@ukolegija.lt

 

Kita informacija

Nuotoliniu būdu tęsiantys studijas Ukrainos aukštosiose mokyklose, bet dėl karo veiksmų atvykę į Lietuvos Respubliką ir deklaravę čia gyvenamąją vietą, galės naudotis internetu ir bibliotekos ištekliais Utenos kolegijoje.

Utenos kolegijoje studijuojantiems Ukrainos piliečiams teikiamos konfidencialios nemokamos psichologo konsultacijos. Kreiptis: psichologė Zita Ribokienė, el. paštas: ribzita@gmail.com, tel. +370 670 16 306.