utenos-kolegija.lt

Studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komitetas yra Medicinos fakulteto organizacinis struktūrinis vienetas, atsakingas už studijų kokybės stebėseną ir užtikrinimą.

Utenos kolegijos Medicinos fakulteto dekano 2017 m. spalio 23 d. įsakymu Nr.SP1-6 sudarytas šios sudėties Medicinos fakulteto  Studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komitetas:

Pirmininkė - Danguolė Šakalytė, Slaugos ir burnos priežiūros katedros vedėja.

Nariai

Žydra Kuprėnaitė,  Socialinės gerovės katedros vedėja;

Ramunė Ubeikienė, Studijų skyriaus specialistė;

Paulius Šakalis, Informacinių technologijų inžinierius;

Zita Petravičienė, Fakulteto praktikų vadovė;

Jovita Umaraitė, BH-16 akademinės grupės studentė;

Kristina Raščiūtė, SD-16 akademinės grupės studentė;

Erika Valiulytė, KT-16 akademinės grupės studentė;

Lolita Buitvydaitė, SD-17 akademinės grupės studentė, Utenos kolegijos studentų atstovybės viceprezidentė.

Studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komiteto dokumentai