Konsultacija telefonu: 8-687-82516
utenos-kolegija.lt

Kolegijoje plėtojamos mokslo taikomosios veiklos ir atliekamų tyrimų paskirtis - tenkinti Rytų Aukštaitijos regiono ir šalies poreikius sprendžiant aktualias socialines, ekonomines problemas, konsultuojant vietos valdžios, ūkio subjektus.

Kolegijoje plėtojama mokslo taikomoji veikla yra pagrįsta kolegijos bendruomenės narių žiniomis ir praktine patirtimi. Ji apima metodinių priemonių, vadovėlių rengimą ir leidybą, vadovavimą studentų pranešimų, projektų rengimui, dalyvavimą įvairiuose projektuose, skleidžiant savo profesinę patirtį, žinias, visuomenės konsultavimą, konferencijų organizavimą, autorinius seminarus (taip pat ir užsakomuosius), kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo kursus, parodas, kitą veiklą (meninę-kūrybinę veiklą ir kt.).

Mokslo taikomieji tyrimai yra originalūs darbai, atliekami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti ar uždaviniams spręsti. Šių tyrimų išraiškos yra dėstytojų, studentų atliktų tyrimų, užsakomųjų tyrimų įmonėms, organizacijoms ataskaitos raštu, mokslinės publikacijos (straipsniai) recenzuojamuose mokslo ir kituose leidiniuose, LMT pripažintuose, tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, nepublikuoti pranešimai, skaityti įvairiuose seminaruose, konferencijose, dėstytojų universitetinių studijų (magistro, daktaro) kontekste atlikti tyrimai, parengti darbai.

KOLEGIJOJE ATLIEKAMI MOKSLO TAIKOMIEJI TYRIMAI

  • Darbo rinkos ir kolegijos vidaus marketingo tyrimai
  • Edukologiniai tyrimai
  • Įmonių veiklos marketingo ir vadybos tyrimai
  • Teisinių paslaugų teikimo aprėpties, kokybės Utenos apskrityje tyrimai
  • Oro taršos, vandens kokybės ir kiti tyrimai
  • Visuomenės sveikatos tyrimai
  • Visuomenės socialinių problemų įvertinimo tyrimai
  • Įmonių užsakomieji tyrimai

Mokslo darbų žurnalas "Įžvalgos"

Dėl užsakomosios veiklos - tyrimų, konsultacijų ir kt. paslaugų įmonėms ir organizacijoms -  informaciją teikia:

Doc. dr. Vitalija Bartuševičienė, direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui, tel. 8-606 96 894, el. p. vitalija@utenos-kolegija.lt