utenos-kolegija.lt

Studijų rezultatų įskaitymo  tvarka nustato Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose pasiektų studijų rezultatų įskaitymo Utenos kolegijoje  principus, jų įforminimo ir studijų pažymų bei dalykų aprašų išdavimo tvarką.

Utenos kolegijos studijų rezultatų įskaitymo tvarka