Geriamo vandens kokybė ir maisto sauga

Logo: Švietimo mainų paramos fondas Logo: Nordplus

NORDPLUS Higher Education paprogramė skirta aukštajam mokslui, remianti aukštojo mokslo institucijų Šiaurės ir Baltijos šalyse bendradarbiavimą ir mobilumą.

NORDPLUS Higher Education 2020 programos lėšomis finansuojamas projektas
Nr. NPHE-2020/10207
Network Water Quality and Food Safety. Geriamo vandens kokybė ir maisto sauga

Projekto svetainėhttps://sites.google.com/view/nordplus-project-wqfs/home

Projekto partneriai – Seinajoki taikomųjų mokslų universitetas, Suomija; Latvijos gamtos mokslų ir technologų universitetas; Rezeknės technologijų akademija, Latvija; Kauno technologijų universiteto Maisto institutas, Lietuva; Talino taikomųjų mokslų universitetas (TTK UAS), Estija.

Projekto tikslas – sukurti veikiantį ir stabilų bendradarbiavimo tinklą, pavadintą „Vandens kokybė ir maisto sauga (WQ&FS)“, tarp aukštojo mokslo institucijų iš 4 šalių, siekiant keistis žiniomis ir praktine patirtimi, vykdyti teorinius ir praktinius mokymus bei skleisti patirtį įvairiose vandens ir maisto kokybės užtikrinimo ir valdymo srityse.

Trumpas projekto aprašymas – Tinklo „Vandens kokybė ir maisto sauga (WQ&FS)“ sukūrimui įtakos turėjo 2017 m. įkurto tinklo „Kaimo vandens apsauga“, kurį sudaro 4 Šiaurės ir Baltijos šalių partneriai, aktyviai dirbantys kaimo vandens apsaugos srityje, sėkmingos veiklos patirtis. Projekto metu kuriamas tinklas „WQ&FS“ sujungs maisto technologijų ir aplinkos apsaugos sritis, suteiks galimybę projekto partnerių dėstytojams, tyrėjams ir studentams atlikti bendrus tyrimus, rengti publikacijas, dalytis patirtimi apie vandens kokybės poveikį maisto saugai. „WQ&FS“ tinkle bus vykdomas dėstytojų mobilumas, organizuojami intensyvūs kursai studentams. Tinklas veiks kaip bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje platforma, kuri ateityje sukurs galimybes plėtoti bendrus mokslinių tyrimų projektus.

Laukiami projekto rezultatai:

  • Suorganizuoti 3 ECTS apimties 5 dienų intensyvūs kursai „Vandens kokybė ir maisto sauga I“. Dalyvaus 25 studentai, 12 dėstytojų. Tikslas - pagilinti žinias apie vandens kokybės poveikį subalansuoto sveiko maisto ir maisto perdirbimo technologijų plėtrai ir tobulinimui, tvarių maisto sistemų plėtrai, užtikrinant vartotojų, maisto gamintojų ir vandens tiekėjų sąveikos efektyvumą.

    Kadangi tarpdisciplininė tinklo veikla apima daug skirtingų studijų sričių, tokių kaip maisto technologijos, aplinkos inžinerija, verslas, žemės ūkio technologijos ir dar daugiau, dėstytojai ir studentai iš skirtingų studijų krypčių galės dalytis savo žiniomis ir patirtimi bei plėsti savo žinias ir supratimą apie vandens kokybės svarbą maisto saugos kontekste.

  • Suorganizuotas simpoziumas „Darnaus vystymosi aspektai: teorija ir praktika“, kurio metu studentai atskiroje sekcijoje pristatys intensyvių kursų metu socialinių partnerių suformuluotų praktinių užduočių sprendimus.

Projekto trukmė – nuo 2020-05-15 iki 2021-10-01.

Projekto vadovė – dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė, Verslo ir technologijų fakulteto dekanė.