utenos-kolegija.lt

TARYBOS NARIŲ RINKIMAI

Skelbiamas viešas konkursas Utenos kolegijos tarybos nario pareigoms eiti (Utenos kolegijos Akademinės tarybos 2017 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. AT - 24).

Viešame konkurse gali dalyvauti asmenys, nepriklausantys Utenos kolegijos personalui ir studentams.

Konkurse gali dalyvauti kandidatai:

 1. Turintys aukštąjį išsilavinimą
 2. Turintys žinių bei gebėjimų, padedančių siekti Utenos kolegijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Utenos kolegijos misiją
 3. Esantys nepriekaištingos reputacijos

Taip pat, atsižvelgiant į Utenos kolegijos interesus, kandidatas turi atitikti bent 2 iš šių reikalavimų:

 1. Turintis žinių aukštojo mokslo srityje
 2. Strateginių reikalų valdymas
 3. Profesinė veikla bent vienoje iš Kolegijoje realizuojamų studijų krypčių
 4. Finansų, turto valdymas
 5. Tarptautinė veikla

Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, iki 2017 m. spalio 19 d. 15 val. asmeniškai arba registruotu laišku Utenos kolegijos Tarybos narių rinkimų organizavimo ir balsų skaičiavimo komisijai (25 kab., Maironio g. 7, Utena) turi pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją
 2. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją
 3. Gyvenimo aprašymą (CV)
 4. Motyvacinį laišką būti Utenos kolegijos tarybos nariu
 5. Informacijos teisingumo ir privačių interesų deklaraciją (deklaracijos forma, patvirtinta Utenos kolegijos Akademinės tarybos 2017 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. AT - 24)
 6. Prašymą kandidatuoti į Tarybos narius

Utenos kolegijos tarybos narių kėlimo, rinkimų, skyrimo ir atšaukimo tvarka

Išrinkti į Utenos kolegijos tarybą nariai, priklausantys Utenos kolegijos personalui ir kurių pagrindinė darbovietė yra Utenos kolegija (protokolo Išrašas).

Kandidatų, renkamų viešo konkurso būdu į Tarybos narius, nepriklausančių Utenos kolegijos personalui ir studentams, sąrašas:

Artūras Jukna

Danukas Arlauskas

Jurgis Dumbrava

Vida Garunkštytė

Valdas Trinkūnas

Sergejus Rybakovas (PPPAR raštas)

Vytautas Samsonas (PPPAR raštas)

Alvydas Katinas (išrinktas Utenos kolegijos Studentų atstovybės nustatyta tvarka)

Tarybos narys paskirtas Utenos kolegijos Studentų atstovybės nustatyta tvarka:

Grėta Vitkelytė

Išsamesnės informacijos apie viešąjį konkursą prašome teirautis tel. (8-389) 51 662, mob. tel. 8 618 38586, el. paštu aliona@utenos-kolegija.lt.