utenos-kolegija.lt

Vienas svarbiausių Utenos kolegijos veiklos principų yra atvirumas visuomenei ir kiekvienam jos nariui.

Kolegija bendradarbiauja su šalies ir užsienio aukštojo mokslo institucijomis, socialiniais partneriais iš įvarių įmonių ir organizacijų, vykdant projektinę, mokslo taikomąją ir kt. veiklas. Kolegijoje  organizuojami kursai,  stažuotės, atviri edukaciniai ir kultūriniai renginiai, teikiamos paslaugos visuomenei.

Visuomenė gali susipažinti su su mūsų aukštosios mokyklos veiklą atspindinčiais svarbiausiais dokumentais bei ataskaitomis.

Informaciją žiniasklaidai teikia bei renginius koordinuoja Kolegijos ryšių su visuomene atstovas.

Kontaktai:
Ramutė Kavoliūnienė, ryšių su visuomene atstovė
Tel.: (8-389) 51662
Faks.: (8-389) 51662
Mob. tel. (8-618) 26044
El. p. rysiai@utenos-kolegija.lt

Viešųjų ryšių veiklos dokumentai