utenos-kolegija.lt

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

Dėl 2017-2018 m. m. semestrų pabaigos ir pradžios, sesijų bei atostogų datų

2017-2018 m. m. ištęstinių studijų grafikas (projektas)

Dėl 2016-2017 m.m. semestro pradžios ir pabaigos, sesijų bei atostogų datų

2016-2017 m. m. ištęstinių studijų grafikas

2016-2017 m. m. ištęstinių studijų praktikų grafikas

KS-16 (I) gr. Anatomijos, foziologijos egzamino tvarkaraštis

KS-16 (I), KS-14 (I) gr. egzaminų tvarkaraštis

SP-13 (I), SD-13 (I) gr. baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

NEIŠLAIKYTŲ EGZAMINŲ IR NEAPGINTŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ PERLAIKYMO GRAFIKAS

Baigiamųjų kursų studentai, neišlaikę pavasario sesijos egzamino ar neapgynę projektinio darbo dėl perlaikymo ar pakartotino projektinio darbo gynimo rašo prašymą dekanate. (Utenio a. 2, II aukštas, medicina@ukolegija.lt)

NUOTOLINĖS STUDIJOS

SD-16 (I) gr., SD-15 (I) gr., SD-14 (I) gr. studijų nuotoliniu būdu paskaitų tvarkaraštis

SP-16 (I) gr., SP -15 (I) gr. studijų nuotoliniu būdu paskaitų tvarkaraštis

Baigiamųjų kursų studentai, neišlaikę pavasario sesijos egzamino ar neapgynę projektinio darbo dėl perlaikymo ar pakartotino projektinio darbo gynimo rašo prašymą dekanate. (Utenio a. 2, II aukštas, medicina@ukolegija.lt)

Turint klausimų ar pageidavimų kreipkitės į:

RAMUNĖ UBEIKIENĖ, studijų skyriaus specialistė Medicinos fakultetui
Utenio a. 2, 1-04 kab.
(8-682) 18551, el.p.  studijosmf@utenos-kolegija.lt

NUOLATINĖS STUDIJOS

Dėl 2017-2018 m. m. semestrų pabaigos ir pradžios, sesijų bei atostogų datų

2017-2018 m.m. nuolatinių studijų grafikas (projektas)

Dėl 2016-2017 m.m. semestro pradžios ir pabaigos, sesijų bei atostogų datų

2016-2017 m.m. nuolatinių studijų grafikas

2016-2017 m. m. nuolatinių studijų praktikų grafikas

Laisvai pasirenkamų dalykų paskaitų tvarkaraštis

Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedros egzaminų tvarkaraštis

NEIŠLAIKYTŲ EGZAMINŲ IR NEAPGINTŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ PERLAIKYMO GRAFIKAS

Burnos ir dantų priežiūros katedros egzaminų tvarkaraštis

BH-14 gr. ir OP-14 gr. kvalifikacinių egzaminų tvarkaraštis

KS ir KT gr. baigiamųjų darbų gynimo grafikas

SD-14 gr. baigiamojo darbo gynimo tvarkaraštis

DT-14 gr., BH-14 gr. ir OP-14 gr. baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

KS-15 ir DT-16 gr. Taikomųjų tyrimų metodologijos egzaminų tvarkaraštis

OP-16 gr. Farmakologijos ir fitoterapijos egzaminas

BPS gr. individualiųjų studijų paskaitų tvarkaraštis (2017-06-19--2017-06-23)

BPS-16 gr., BPS-15 gr., BPS-14 gr. paskaitų tvarkaraštis

BH-16 gr., BH-15 gr., BH-14 gr. paskaitų tvarkaraštis

BH-15 gr. paskaitų tvarkaraštis (2017-03-06--2017-04-09)

DT-16 gr., DT-15 gr. paskaitų tvarkaraštis

KS-16 gr., KS-15 gr., KS-14 gr. paskaitų tvarkaraštis

KT-16 gr., KT-15 gr. paskaitų tvarkaraštis

OP-16 gr., OP-15 gr. paskaitų tvarkaraštis

SD-16 gr., SD-15 gr. paskaitų tvarkaraštis

BPS-14 gr. Studijų dienų tvarkaraštis

BPS-16 gr. Studijų dienų tvarkaraštis

Baigiamųjų kursų studentai, neišlaikę pavasario sesijos egzamino ar neapgynę projektinio darbo dėl perlaikymo ar pakartotino projektinio darbo gynimo rašo prašymą dekanate. (Utenio a. 2, II aukštas, medicina@ukolegija.lt)

Turint klausimų ar pageidavimų kreipkitės į:

RAMUNĖ UBEIKIENĖ, studijų skyriaus specialistė Medicinos fakultetui
Utenio a. 2, 1-04 kab.
(8-682) 18551, el.p.  studijosmf@utenos-kolegija.lt