utenos-kolegija.lt

Utenos kolegijos Studentų atstovybė - tai savanoriška, pelno nesiekianti organizacija, kurios  pagrindinis tikslas – atstovauti studentams, konsultuoti akademiniais klausimais ir įtraukti į įvairų studentišką judėjimą.

   Studentų atstovybės prezidentė Neringa Trečiokaitė.

Utenos kolegijoje kiekvienas aktyvus studentas gali rasti daug erdvės saviraiškai, įdomiai ir prasmingai veiklai: dalyvauti klubuose, konferencijose, projektinėje ir kitoje veikloje, savanoriauti. Mano, kaip Studentų atstovybės prezidentės, tikslas – atstovauti studentams, užtikrinti, kad jų nuomonė ir poreikiai būtų išgirsti ir į juos būtų atsižvelgta, organizuoti kuo daugiau veiklų, didinti studentų aktyvumą. Noriu, kad visi kurtume aplinką, kurioje studentai jaustųsi gerai, būtų vieningi ir visi kartu bendromis jėgomis stiprintų Utenos kolegijos bendruomenę.

Laukiame Jūsų – iniciatyvių, aktyvių, pasiruošusių įgyvendinti savo idėjas – mūsų būryje.

Rašykite: neringa.treciokaite@gmail.com

Tapkite mūsų Facebook draugu ir bendraukime čia.