utenos-kolegija.lt

2016  m. gruodžio 23 d. Utenos kolegijos Akademinės tarybos sprendimu Nr. AT-52 patvirtintas Utenos kolegijos gerai besimokančio studento nustatymo, studentų rotacijos ir studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimo laikinosios tvarkos aprašas, kuris parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 2016 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XII-2534 78 straipsniu (TAR, 2016-07-14, Nr. 20555), Lietuvos kolegijos direktorių konferencijos 2016 m. rugsėjo 29 d. narių patvirtintais Bendraisiais kolegijų studentų rotacijos principais. Aprašas skirtas Kolegijos studentams, studijuojantiems pirmosios pakopos koleginių studijų programas valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose studijų vietose bei reglamentuoja Kolegijos pirmosios pakopos nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų vienerių studijų metų gerai besimokančio studento nustatymo pagal galiojančią studijų rezultatų vertinimo sistemą, studentų rotacijos ir studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimo procedūras.

2016 m. birželio 29 d Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo NR. XI-242 pakeitimo įstatymą Nr. XII-2534.