utenos-kolegija.lt

2017 M. BENDROJO PRIĖMIMO DATOS

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas*

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2017-06-01 – 2017-07-19 17 val.

Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija

Sesija

2017-06-16 – 2017-07-07

Rezultatų paskelbimas

Iki 2017-07-10

Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas

Sesija

2017-06-19 – 2017-07-07

Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje)

Sesija

2017-07-10 – 2017-07-11

Rezultatų    paskelbimas

2017-07-12

Papildomas stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas

 Sesija

2017-07-10 ir 2017-08-16

Pagrindinis priėmimas

Pirmasis etapas

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2017-07-24 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2017-07-25 – 2017-07-27 17 val.

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2017-07-28 12 val.

Antrasis etapas

Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas

2017-07-28 12 val. – 2017-07-30 17 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2017-08-01 iki 17 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2017-08-02 – 2017-08-03  17 val.

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2017-08-04 12 val.

Papildomas priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas**

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2017-08-10 – 2017-08-16 17 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2017-08-21 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2017-08-22 – 2017-08-23  17 val.

*          Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.

**       Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ar studijų stipendijų.

Tiesioginis priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, pasibaigus bendrąjam priėmimui (po LAMA BPO) 

TIESIOGINIS PRIĖMIMAS (tik į valstybės nefinansuojamas vietas)

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai

Vieta ir  pastabos

Prašymų studijuoti, 2017 m. ar  anksčiau įgyto vidurinio išsilavinimo dokumentų, kitų reikalingų dokumentų teikimas, konkursinio balo skaičiavimas, studijų sutarčių pasirašymas

Nuo 2017-08-24, tęsiama kol užpildomos laisvos studijų vietos

Nuo 2017-08-24, tęsiama kol užpildomos laisvos studijų vietos

Kolegijos priėmimo tarnyba ( Maironio g. 7, 15 kab., Studijų skyrius)

Daugiau informacijos rasite Priėmimo į Utenos kolegiją 2017 m. taisyklėse