utenos-kolegija.lt
Bendrasis priėmimas į valstybės finansuojamas (vf) ir valstybės nefinansuojamas (vnf) studijų vietas vykdomas pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO, www.lamabpo.lt) nustatytą tvarką pagal šiuos žingsnius:
 1. Užsiregistruok LAMA BPO informacinėje sistemoje
 2. Gauk registracijos patvirtinimą ir vartotojo numerį el. paštu
 3. Prisijunk į LAMA BPO IS su gautu vartotojo numeriu ir savo sugalvotu slaptažodžiu ir eilės tvarka užpildyk prašomą informaciją kiekvienoje skiltyje
 4. Pasirink Utenos kolegiją bei norimą studijų programą ir įtrauk į prašymą
 5. Išlaikyk manualinių gebėjimų patikrinimo testą, jei stoji į Dantų technologijos studijų programą
 6. Įkelk brandos atestato duomenis LAMA BPO IS skiltyje "Atestatas ir pažymos" paspaudžiant mygtuką "Įkelti / atnaujinti"œ (jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2010 -2018 m.)
 7. Prisek brandos atestato ir jo priedo el. kopijas LAMA BPO IS skiltyje "Atestatas ir pažymos"œ (jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2009 m. ir anksčiau)
 8. Skiltyje "Užpildytas prašymas"œ pasitikrink savo konkursinį balą
 9. Sulauk kvietimo studijuoti (kvietimai skelbiami LAMA BPO IS ir el. paštu)
 10. Atvyk į Utenos kolegiją sudaryti studijų sutarties nurodytomis dienomis

Tiesioginis priėmimas į valstybės nefinansuojamas (vnf) studijų vietas vykdomas Kolegijos nustatyta tvarka ir terminais:

 1. Kreipkis į Utenos kolegijos Dokumentų priėmimo tarnybą,
 2. Pateik dokumentus reikalingus konkursinio balo skaičiavimui
 3. Pasirink norimą studijuoti studijų programą,
 4. Pildyk prašymą, dalyvauk konkurse
 5. Atvyk į Utenos kolegiją sudaryti studijų sutarties nurodytomis dienomis.

Daugiau informacijos Utenos kolegijos studentų priėmimo 2018 m. taisyklėse (projektas)