utenos-kolegija.lt

MANUALINIŲ GEBĖJIMŲ PATIKRINIMO TESTAS

Manualinių gebėjimų patikrinimo testas stojant į Dantų technologijos studijų programą vyks pagal pateiktą tvarkaraštį. 
2018 metų bendrojo priėmimo į pagrindines studijas manualinių gebėjimų patikrinimo testo tvarkaraštis

Egzaminas

Vieta

Birželis - Liepa

28

29

4

5

6

7

...

...

...

16

K

Pn

T

K

Pn

Š

 

 

 

P

Manualinių gebėjimų patikrinimas

UK,

DTL1

10 val.,

14 val.

10 val.,

14 val.

 

10 val.2

Stojantieji į Dantų technologijos studijų programą manualinių gebėjimų patikrinimo testo metu turi turėti  chalatą.
Manualinių gebėjimų patikrinimo testo kaina, nelankiusiems manualinių gebėjimų kursų Utenos kolegijoje, 30 EUR, mokestis turi būti  pervestas iki 2018 m. birželio 27 d. Sumokama AB bankas “Swedbank”, banko kodas 73000, sąskaitos Nr. LT96 7300 0100 0260 7628. (Įmokos gavėjas – Utenos kolegija, įmonės kodas 111965850, įmokos pavadinimas - už manualinių gebėjimų patikrinamąjį testą, Mokėtojo asmens kodas – įrašyti laikančiojo testą asmens kodą, nurodant pavedime laikančiojo testą vardą pavardę).
Stojantieji gavę testo įvertinimą „neįskaityta“ nedalyvauja konkurse į Dantų technologijos studijų programos valstybės finansuojamas (vf), valstybės nefinansuojamas (vnf) ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija (vnf/st) studijų vietas.
 Daugiau informacijos Utenos kolegijos studentų priėmimo 2018 m. taisyklėse (projektas)