utenos-kolegija.lt
Utenos kolegijos Studentų priėmimo į aukštesnius kursus tvarka reglamentuoja asmenų:

1. kurie mokėsi ir dėl įvairių priežasčių nebaigė Kolegijos ar kitos aukštosios mokyklos, arba baigė ir nori studijuoti kitą studijų programą (specializaciją), priėmimą;

2. kurie baigė aukštesniąsias mokyklas (turi tos pačios studijų programos aukštesniųjų studijų diplomą) ir nori studijuoti atitinkamą studijų programą, priėmimą.

Priėmimo į Utenos kolegijos aukštesnį kursą ir individualias studijas 2018 m. tvarka (projektas)

METINĖ STUDIJŲ KAINA STUDENTAMS, PRIIMAMIEMS STUDIJUOTI Į VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMAS (MOKAMAS) STUDIJŲ VIETAS 2018 - 2019 M. M.