utenos-kolegija.lt

Aktualu:

DĖL MAŽIAUSIO STOJAMOJO KONKURSINIO BALO STOJANTIESIEMS Į PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS IR PRETENDUOJANTIEMS Į STUDIJĄ STIPENDIJAS 2018 METAIS NUSTATYMO

DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ MINIMALIŲ RODIKLIŲ NUSTATYMO

GERIAUSIAI VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ BAIGUSIŲJŲ EILĖS SUDARYMO 2018 METAIS TVARKOS APRAŠAS

2018 metų studentų bendrojo priėmimo į kolegines studijas sąlygos.

DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ NUO 2019 METŲ Į AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ MINIMALIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

Statistika:

2017 M. UTENOS KOLEGIJOS BENDROJO PRIĖMIMO REZULTATAI (LAMA BPO)

2017 M.  UTENOS KOLEGIJOS TIESIOGINIO PRIĖMIMO REZULTATAI

Naudingos nuorodos

www.lamabpo.lt – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui  organizuoti
www.smm.lt – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
www.aikos.smm.lt – AIKOS - atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema
www.skvc.lt – Studijų kokybės vertinimo centras

 

Stojantieji konsultuojami Dokumentų priėmimo tarnyboje: Maironio g. 7, 15 kab.  Tel.: 8 687 82516, (8 677) 95978  el. p. priemimas@utenos-kolegija.lt