utenos-kolegija.lt

Utenos kolegijos darbo tarybos rinkimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 straipsnio 2 dalimi ir 2017 m. lapkričio 10 d. Utenos kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. V-245 dėl Utenos kolegijos darbo tarybos rinkimų komisijos, organizuojami Darbo tarybos rinkimai.

Utenos kolegijos darbo tarybos rinkimų komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė – Verslo ir technologijų fakulteto Teisės katedros docentė Daiva Petrėnaitė.

Narės: direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai doc. dr. Vitalija Bartuševičienė, personalo specialistė Ingrida Baltakienė, Karjeros centro vadovė Vaida Steponėnienė, Medicinos fakulteto Socialinės gerovės katedros lektorė Lidija Kondrašovienė.

Kviečiame Utenos kolegijos bendruomenę siūlyti kandidatus į Darbo tarybą.

Kas gali būti kandidatai į Darbo tarybą? Reikalavimai kandidatams

Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, kurių pagrindinė darbovietė yra Kolegija, sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai su Kolegija trunka ilgiau kaip šešis mėnesius.

Kandidatais į Utenos kolegijos darbo tarybą negali būti Kolegijos direktorius ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys bei rinkimų komisijos nariai.

Reikalavimai kandidatams į Darbo tarybą: nepriekaištinga reputacija, nešališkumas, didelė patirtis, reikalinga individualiems ir kolektyviniams darbo teisinių santykių klausimams spręsti.

Kas gali siūlyti kandidatus? Kur pateikti siūlymus? Datos

Kandidatus į darbo tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys darbuotojai, kurių pagrindinė darbovietė yra Kolegija.

Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į Darbo tarybos rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą laisva forma būti renkamam į darbo tarybą (galimi siūlymo ir sutikimo pavyzdžiai pridedami).

Kandidatų siūlymus ir sutikimus iki 2017 m. lapkričio 22 d. 17 val. galima pateikti  Darbo tarybos rinkimų komisijos narei, personalo specialistei, Ingridai Baltakienei (28 kab., Maironio g. 7, Utena). Čia galima gauti informaciją dėl Darbo tarybos rinkimų bei turinčių balsavimo teisę darbuotojų ir galimų kandidatų sąrašo.

Utenos kolegijos bendruomenės pasiūlytų kandidatų sąrašas.

2017 m. gruodžio 7 d. 13 val. kolegijos salėje (Utenio a. 2, Utena) bus organizuojami Utenos kolegijos Darbo tarybos rinkimai. Iš viso bus išrinkti 5 Utenos kolegijos Darbo tarybos nariai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Informaciją pateikė
Utenos kolegijos darbo tarybos rinkimų komisija


Utenos kolegijos darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarka