utenos-kolegija.lt

Bendruomenės susitikimas-diskusija su švietimo ir mokslo ministre

Bendruomenės susitikimas-diskusija su švietimo ir mokslo ministre

Lapkričio 10 d. Utenos kolegijoje lankėsi Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Susitikime – diskusijoje su ministre dalyvavo  Utenos rajono savivaldybės meras, Kolegijos tarybos narys Alvydas Katinas, Kolegijos tarybos narys Sergejus Rybakovas, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų direktorius Jurgis Dumbrava, kolegijos bendruomenės nariai – administracija, dėstytojai bei kiti darbuotojai, studentų ir absolventų atstovai.

Pristatydamas ministrę J. Petrauskienę, kolegijos direktorius prof. dr. Gintautas Bužinskas pažymėjo, kad Utenos kolegijos bendruomenė nori būti aktyvi dalyvė diskutuojant apie aukštojo mokslo reformas ir pasidžiaugė, kad tokią galimybę turi ir šio susitikimo, kurio tema „Aukštojo mokslo reformos aktualijos, kokybiniai pokyčiai šalies aukštajame moksle“, metu.  Direktorius akcentavo, kad aukštojo mokslo aktualijos yra svarbios ne tik pačiai aukštojo mokslo institucijai, bet ir visam regionui, todėl susitikime, be akademinės bendruomenės, dalyvauja ir Utenos r. savivaldybės meras, asocijuotų verslo struktūrų atstovai.

Ministrė J. Petrauskienė, į kolegiją atvykusi tiesiai iš Prezidentūros, kur buvo apdovanoti geriausių 2016 m. mokslinių disertacijų autoriai, pirmiausiai pasveikino visus su Pasauline mokslo diena ir pabrėžė, kad nieko svarbesnio nei žmonės ir jų potencialas nėra.

Ministrės teigimu, švietimas – tai sritis, susijusi su visais gyventojų sluoksniais, todėl šioje srityje vykstantys pokyčiai svarbūs ir rūpi visiems. Kalbėdama apie Lietuvos aukštojo mokslo pertvarkos būtinumą, ministrė akcentavo demografines problemas, išorinę ir vidinę emigraciją, studijų programų dubliavimąsi, aukštųjų mokyklų išlaidų ūkiui ir administravimui proporcingumo būtinybę ir kitas problemas. J. Petrauskienė taip pat kalbėjo apie planus pereiti prie studijų krypčių vertinimo, institucinio vertinimo metodikos peržiūrėjimą, rengiamą naują finansavimo modelį – perėjimą nuo ,,studento krepšelio“ prie sutarčių su aukštąja mokykla, dėstytojų atlyginimų didinimą ir kt.

,,Pagrindinis aukštojo mokslo reformos tikslas yra kokybė, o kokybę kuria akademinė bendruomenė,- sakė ministrė. – Utenai ir regionui būtinai reikia aukštosios mokyklos, nes ji yra ne tik mokslo, bet ir kultūrinis, socialinis reiškinys. O geriausi sprendimai, kokia forma, atsižvelgiant į šiandienos iššūkius, ji turi veikti, ateina ,,ne iš viršaus“, bet akademinės bendruomenės išdiskutuojami ir bendrai priimami su visomis suinteresuotomis pusėmis".


Mintis apie bendradarbiavimą kuriant regiono aukštojo mokslo viziją išsakė ir kiti diskusijos dalyviai. Meras Alvydas Katinas, sveikindamas švietimo ir mokslo ministrę, atvykusią į gimtąjį miestą, pristatė susirinkusiems Utenos, kaip regiono centro, išskirtinumą ir atkreipė dėmesį, kad Utena tampa traukos centru gyventojams iš regiono pakraščių. „Taip yra todėl, kad mes esam pramonės miestas, galintis pasiūlyti nemažai kokybiškų paslaugų švietimo, užimtumo, kultūros ir kitose srityse. Jau ne kartą sakiau, ir dabar pakartosiu, kad būtinas glaudus valstybės, vietos savivaldos, verslo ir mokslo bendradarbiavimas norint regionuose išspręsti daugelį problemų“.

Koks šioje srityje galimas konkretus bendradarbiavimas, kalbėjo kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai doc. dr. Vitalija Bartuševičienė. Ji priminė Vyriausybei pateiktą pasiūlymą, pagal kurį Utenos kolegija ir toliau turėtų likti savarankiška regioninė aukštoji mokykla, Utenos regionui reikalingų specialistų su aukštuoju išsilavinimu rengimo, kvalifikacijos tobulinimo bazė. Siekiant optimizuoti kolegijos veiklą ir atsižvelgiant į tai, kad savivaldos ir verslo struktūros geriausiai žino specialistų poreikį, kolegijos steigėjais, be LR Vyriausybės, siūloma įtvirtinti Utenos r. savivaldybę, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialą, kitas asocijuotas verslo struktūras.

Į diskusiją taip pat įsitraukė ir  savo mintis apie regioninę politiką, Utenos kolegijos viziją, mokymo įstaigos svarbą visam regionui išsakė Utenos kolegijos tarybos narys Sergejus Rybakovas, Medicinos fakulteto dekanas, Akademinės tarybos primininkas doc. dr. Raimundas Čepukas.


Baigdama susitikimą, Jurgita Petrauskienė palinkėjo Utenos kolegijai rasti tokį kelią, kuriuo einant jai netrūktų studentų, o studijų programos būtų perspektyvios ir patrauklios jaunimui. „Reikia atrasti specifiškumą, unikalumą, tai, ko studentams negali pasiūlyti kitos kolegijos, tik jūs. Tada nugalėsite konkurencinėje kovoje, o į Uteną atvažiuos studentai iš visos Lietuvos, nes Utena yra miestas, kuriame gyvena laimingi žmonės", -  sakė ministrė.

Dėkodamas ministrei už vizitą, kolegijos direktorius padovanojo knygą apie kolegijos ištakas ir jos augimą -  ,,Utenos kolegija. Laikmečio žingsniai“  (autoriai Genovaitė Šnurova, Gintautas Bužinskas).

Renginio pabaigoje viešnios laukė maloni staigmena: Utenos kolegijos absolventė Sandra Ragaišytė, dabar vadovaujanti Utenos rajono neįgaliųjų draugijai, įteikė ypač šiltą dovaną –  draugijos narių rankų darbo megztas kojines ir pintą krepšelį.

Parengė ryšių su visuomene atstovė Ramutė Kavoliūnienė

Lino Bražionio nuotraukos

Tado Gasiulio nuotraukos